Nguyễn Ngọc Ngạn & Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại / Trận chiến Hoàng Sa 1974 by Thuy Nga - 2 years ago

1, 098, 290 views

4, 004   1, 033

Cuộc phỏng vấn đặc biệt của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn & Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại về trận hải chiến chống Trung Quốc xâm lăng đảo Hoàng Sa năm 1974.
Trích từ Paris By Night 91 - Huế Sàigòn Hà Nội

Comments